Dommere

Liste over autoriserte dommere i Kreativ lydighet finner du på NKKs  hjemmesider under Prøvedommere og annet personell. Eller du kan finne en oppdatert liste (inkludert dommerens ID nummer) HER.


Har du lyst til å bli dommer?
Vi har stort behov for flere dommere. Nytt dommerkurs vil bli avholdt så fort vi har et visst antall kandidater.
For å bli dommer i fs og htm må følgende kriterier oppfylles:

Absolutt krav:

  • Være eller ha vært aktiv i Freestyle eller Heelwork to Music, og ha oppnådd minst 1. premie i klasse 2 (i FS eller HTM).

Minst ett av følgende kriterier må tilfredsstilles:

  • Ha opprykk til klasse 2 i lydighet, rallylydighet, agility eller klasse C i bruks.
  • Gjennomført NKKs instruktørutdanning trinn 1

Det kan søkes om unntak fra disse kriteriene ved å sende en begrunnet søknad til NFFs kompetansegruppe.

En dommerutdanning inneholder følgende:

  • Ett praktisk og teoretisk helgekurs
  • Praktisk og teoretisk prøve
  • Aspirantarbeid ved minst to stevner og minst 20 deltakere, og alle klasser skal være representert. Aspirantarbeidet skal være for minst to ulike dommere. Kandidaten skal godkjennes av begge/alle dommere.

Meld din interesse ved å sende en uforpliktende mail