Søknad til landslaget for FS/HTM 2020

Velkommen med din søknad om plass på landslaget. Søknaden må være inne senest 1. april 2020.

Kompetansegruppa tar kontakt med deg når søknadsfristen har gått ut. Øvrige spørsmål kan sendes til kompetansegruppa.nff@gmail.com

Ved å takke ja til en landslagsplass forplikter man seg til å følge visse retningslinjer. Det er viktig at et landslag står samlet utad, som et felles ansikt for NFF og Norge. Det forutsettes derfor at man ved å akseptere en plass på landslaget bidrar til å skape lagfølelse og samhold, ved å støtte og hjelpe hverandre opp og frem. Det forventes derfor at man stiller på minst to av tre landslagssamlinger.

Man forplikter seg videre til å følge NKK’s til enhver tid gjeldende regler (som NKK’s etiske retningslinjer og regelverket for Kreativ Lydighet)

Å akseptere en landslagsplass er bindende. Eventuell søknad om å trekke seg må sendes Kompetansegruppa med begrunnelse.

 

Ditt navn

Mailadresse

Telefonnummer

Adresse

Hundens fulle navn

Hundens kallenavn

Hundens registreringsnummer

Hundens fødselsdag

Er hunden vaksinert mot rabies?

Om hunden er rabiesvaksinert, hvilken dato fikk den siste vaksine?

Hvilke mesterskap søker du deltagelse i? Kryss av i valgene under.

VM i Seltz, Frankrike 25. - 28. juni 2020

EOC i St Petersburg, Russland 1. - 4. oktober 2020

OEC i Albbruck, Tyskland 15. - 18. oktober 2020

Nordisk i Oslo 13. – 15. november 2020

Deltagelse på 2 av 3 landslagstreninger er obligatorisk. I innkjøringsåret 2020 blir landslaget selv enige om datoer for samlinger. Kom gjerne med forslag til helger. Helg 1

Helg 2

Helg 3

Øvrig informasjon

Hvilken gren søker du landslagsplass i?

Fyll inn dine resultater. Stevner, poengsum og dommere for disse starter.