Styret       
 Leder: Mona Mundal 406 33 219  Mail  
 Nestleder: Eva Byrkjeland  991 50 343  Mail
 Kasserer: Aina Haave   959 32 776  Mail
 Sekretær:         Silje Endsjø   Mail 
 Styremedlem: Annette Borge Olsen 414 34 577  Mail 
 Styremedlem: Elina Mauno 464 43 298  Mail
Felles e-postadresse til Styret: norskfreestyleforening@gmail.com
       
Kompetansegruppe   Tina K. Hosen (Leder)  971 55 869 Mail 
Se mandat Carola P. Brusevold 971 66 636 Mail 
  Eirin Bryde Brunsby 454 25 597  Mail 
  Jessica Karlgren  986 27 337  Mail 
  Vigdis Bæver Larsen  416 94 925  Mail 
       
Revisor: Mari Nøring Gøbel    
Vararevisor:      
       
Web-redaktør  Ellen Christensen  916 17 518  Mail 
       
Redaktør medlemsblad ("For swingende") Carola Brusevold 971 66 636  Mail
       
Valgkomité  Ellen Christensen  916 17 518   Mail 
  Marianne O. Njøten 916 14 643  Mail 
 Vara: Nina Haaland