Landslag i Kreativ lydiget

Uttakskriterier for VM, OEC og NoM:
Uttak gjøres først og fremst ut i fra resultater fra norske stevner (resultater fra utenlandske stevner tas unntaksvis med i betraktning). I utgangspunktet er det et minstekrav om opprykk til klasse 3, men unntak kan gjøres for ekvipasjer som anses å ha potensiale for rask utvikling til klasse 3 nivå. Det vil også vektlegges at hund og fører takler presset/stresset ved reiser og store mesterskap.Ekvipasjer som skal representere Norge i Nordisk Mesterskap i Finland 15.-16. desember 2018:

 Freestyle:


Marianne Ono Njøten & Nyx