Uttak til landslaget i Kreativ lydighet

Søknad om landslagsplass er åpen for alle ekvipasjer med opprykk til klasse 3. Uttaket gjøres først og fremst ut i fra resultater fra norske stevner, og man må ha deltatt på minimum to norske stevner de siste 12 måneder. Resultater fra utenlandske stevner tas unntaksvis med i betraktningen.

Du som søker om landslagsplass må være forberedt på å satse engasjement, tid og penger. Man står selv for de fleste utgifter i forbindelse med mesterskapsreisene. Du må også sørge for at hunden har de vaksinasjoner, papirer etc som kreves.

Søknad sendes elektronisk via denne linken: Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. februar 2022 

Om ikke lagene er fylt opp ved søknadsfristens slutt, forbeholder Kompetansegruppa seg retten til å invitere med ekvipasjer som i løpet av perioden fra søknadsfrist til påmelding mesterskap har kommet opp på et landslagsnivå.

 

 


Landslaget 2022

Vi gratulerer med uttaket og heier på dere! 

Jessica Karlgren og Storm (HTM)

VM i Paris 21.-24. april

OEC i Nederland 29. september - 2. oktober

Nordisk i Danmark 11.-13. november

Maria Schelin og Naala (HTM)

VM i Paris 21.-24. april

Nordisk i Danmark 11.-13. november

 

 

Marianne Methi og Vega (FS)

Nordisk i Danmark 11.-13. november

Vigdis Bæver Larsen og Bella (FS)

Nordisk i Danmark 11.-13. november

Stine Bjertnes Ingebrigtsvold og Iverig (HTM)

OEC i Nederland 29. september - 2. oktober