Landslag i Kreativ lydiget

Uttakskriterier for VM, OEC og NoM:
Uttak gjøres først og fremst ut i fra resultater fra norske stevner (resultater fra utenlandske stevner tas unntaksvis med i betraktning). I utgangspunktet er det et minstekrav om opprykk til klasse 3, men unntak kan gjøres for ekvipasjer som anses å ha potensiale for rask utvikling til klasse 3 nivå. Det vil også vektlegges at hund og fører takler presset/stresset ved reiser og store mesterskap.Ekvipasjer som skal representere Norge i VM i Nederland, 20.-22. juli 2018:

 Freestyle:Marianne Elise Mehti & Vega

 

Anniken Jensen & Scott (har dessverre måttet trekke seg)


Marianne Ono Njøten & Nyx

   

 

 

Følgende ekvipasjer er tilbudt plass, men har av ulike årsaker takket nei:
Eva Byrkjeland & Juba (HTM)
Jessica Karlgren & Maia (HTM)
Tina Hosen & Bianca (HTM)
Ellen Christensen & Athina (HTM)
Connie Lobsgaard & Dina (FS)
Annette Eggen & Milly (FS)