Årgang 1 av "for swingende!" 

Nr. 1 2006 
Nr. 2 2006 
Nr. 3 2006