Uttakskriterier til Nordisk Mesterskap i Freestyle og Heelwork to Music, 26-27/11-2011

Nordisk Mesterskap i FS/HTM har blitt arrangert tre ganger og Norge har hittil ikke vært representert med noen ekvipasjer. I år skal Norge være vertsland for det Nordiske Mesterskapet og det er selvsagt på høy tid, og sterkt ønsket, at også norske utøvere entrer arenaen i mesterskapet.

Etter fjorårets første år som offisiell hundesport, med fem offisielle konkurranser + syv konkurranser i år, har Norge per dags dato to ekvipasjer med opprykk til FS3 og 10 ekvipasjer med opprykk til FS2. Når det gjelder HTM har vi per dags dato ingen ekvipasjer med opprykk til klasse 2 og 3, men det er tre ekvipasjer som har ett opprykksnapp.

Følgende uttakskriterier vil derfor gjelde for deltagelse i NoM 2011:

  • Vurdering og eventuell uttagning vil skje på grunnlag av alle offisielle konkurranser i 2010 og 2011
  • Alle klasser vil være gjeldende for uttagningen, men kvalifiserte klasse 3 utøvere vil ha fortrinnsrett
  • Hunden må være norskregistrert
  • Eier og fører må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge. Ved tilfeller av dobbelt statsborgerskap kan han/hun uten ytterligere restriksjoner velge ett av landene, men han/hun kan kun konkurrere for ett land.
  • Hunden må være registrert og av FCI godkjent rase 

Et landslag kan bestå av 3-4 utøvere i både FS og HTM + en reserve i hver gren. Samme utøver kan delta i begge grener dersom kvalifisert til det. Dersom det ikke lar seg gjøre å fylle opp alle plassene i et lag vil Norge ikke kunne kjempe om en lagplassering, men vi kan likevel delta i den individuelle konkurransen med 1-2 ekvipasjer.   

NFF/NKK sin fagkomité vil stå for utvelgelsen, men om du har konkurrert og føler at dette er noe du har lyst til å være med på, så send oss gjerne en mail med begrunnelse for hvorfor du bør velges ut! :-)